Lena Adalberth
Cand. mag. i sprogpsykologi

lena.adalberth.dk
lenaadalberth@gmail.com
+45 60 95 09 66

Har du lidt for tralvt?

Når hamsterhjulet har overtaget, og der er opstået et behov for en klar strategi, overblik og håndtering af tidskrævende småopgaver i hverdagen, er det mig, du kalder på.

Gennem MOAR-universet tilbyder jeg også undervisning i børns sproglige og mentale dannelse.

Hvorfor den kombination?!

… Fordi jeg er din MOAR, som motiverer dig, forstår din essens og giver dig styr på din tilværelse ❤️

Vores psyke danner udgangspunkt for, hvad vi ønsker at fortælle. Sproget er værktøjet, vi formidler med. Jeg er sproglig håndværker med speciale i motiverende kommunikation. Derfor skaber jeg værdi for dig ved at forstå dig og dit budskab på et dybere plan og motivere dig til at optimere din kommunikation og arbejdsgang, der danner grundlag for et liv i balance.

Mit eget liv har base i Rødovre, hvor jeg bor med min mand, David, og mine døtre, Nova og Aura.

Jeg har også udgivet bogen Tryk og glad godnatlæsning - Enkel zoneterapi og akupressur med små historier til et kærligt putteritual, som jeg har skrevet i samarbejde med Katrine Birk og Anne Marie Berså.

Erhvervserfaring

November 2019 - Nu

Stifter af MOAR (moar.dk)

Se erhvervserfaring
 • Forældrerådgivning om børns sproglige og mentale udvikling.
 • Foredrag om børns sprog og kommunikation.
 • Holdundervisning som kombinerer bevægelse/berøring med det sproglige fokus.

August 2019 - Nu

Selvstændig sprogpsykologisk konsulent

Se erhvervserfaring

Erfaring med: udarbejdelse af fagligt materiale, eventplanlægning, strategiudvikling, redaktionelt arbejde; markedsføring og idégenerering, udarbejdelse af indhold til SoMe; særligt IG, analysearbejde, PA-opgaver og projektledelse.

2018

Forfatter ved Rosinante & Co (Høst & Søn)

2017

Redaktør hos Djøf Forlag

Se erhvervserfaring

Opgaver:

 • Gennemlæsning og redigering af faglige manuskripter.
 • Projektledelse.
 • Udarbejdelse af forfatter- og bogbeskrivelser.
 • Korrektur.

Udbytte:

 • Fokus på tværfagligt samarbejde.
 • Solidt overblik.
 • Øje for detaljen.

2017

Foredragsholder for Dansk Forfatterforening

2014 – 2016

Forlagsmedarbejder hos Forlaget Samfundslitteratur

Se erhvervserfaring

Opgaver:

 • Korrektur, herunder gennemlæse og rette manuskripter indholdsmæssigt, sprogligt og grammatisk.
 • Kontakt til kunder, boghandlere, undervisere og distributører.
 • Projektstyring.
 • Vurdering af indkomne bogforslag.
 • Viderestilling til relevante enhed.
 • Arkivering og bestilling af bøger.

Udbytte:

 • Solidt overblik.
 • Fleksibilitet i forbindelse med ekstra travlhed.
 • Konstant opdateret på retskrivningsregler og det danske sprogs normer.
 • Strukturering og prioritering af opgaver.
 • Formidling i virksomhedens tone.
 • Indsigt i en virksomheds administrative udfordringer.

2013

Praktikant hos Forlaget Samfundslitteratur

Se erhvervserfaring

Opgaver:

 • Opsøgende arbejde (markedsundersøgelser, opsøgende kontakt til undervisere og forfattere o.lign.).
 • Vurdering af indledende bogforslag og/eller synopsis fra forfatter.
 • Undersøgelse af behov for bøger (markedsundersøgelse, kontakt til undervisere, eksperter o. lign.).
 • Indstilling af bogprojekt til redaktionsmøde.
 • Vurdering af bogprojekt på redaktionsmøde.
 • Udarbejdelse af tidsplan.
 • Udarbejdelse af kontrakt.
 • Rådgivning af forfattere.
 • Vurdering af manus (eller dele af manus)/redaktion/ feedback til forfattere i tidlige og sene faser.
 • Gennemlæsning af endeligt manus.
 • Grafisk oplæg til grafik (hvordan figurer, opsætning m.m. skal være).
 • Gennemsyn af sats (er rettelser lavet korrekt, vurdering af grafik, opsætning, indeks m.m.).
 • Udarbejdelse af bagsidetekst, forfatterbeskrivelse m.m.
 • Vurderet omslag.
 • Tjek af blåkopi/verisprint.
 • Bearbejdning af allerede udgivet manuskript (korrekturlæsning/sproglig redigering).
 • Markedsføring af bøger (udarbejdelse af pressemeddelelser, angivelse af nøgleord til søgning m.m.).
 • Gennemskrivning af bog, så den blev skarpere og lettere at forstå.

Udbytte:

 • Overføring af teori til praksis.
 • Forbedring af kompetencer inden for sproglig rådgivning.

Uddannelse

2013 - 2015

Cand. mag. i sprogpsykologi – københavns universitet

Kandidatuddannelsen i Sprogpsykologi er en tværfaglig humanistisk uddannelse, der integrerer sproglige og psykologiske perspektiver, og som dermed går på tværs af traditionelle faggrænser i og omkring studier af sprog og kommunikation.

Se faglige kompetencer
 • Afgrænsning af problemstillinger samt formulere og løse opgaver på selvstændig og videnskabelig vis.
 • Danne overblik over en større vidensmængde og prioritere mellem væsentligt og uvæsentligt.
 • Indgående kendskab til centrale problemstillinger, teoridannelser, metodiske tilgange og empiriske fund inden for sprogpsykologi.
 • På videns- og forståelsesmæssigt grundlag diskutere etablerede og faglige positioner i såvel mundtlig som skriftlig form.
 • Løsning af forsknings- og formidlingsopgaver i tale og på skrift.
 • Indgående forståelse af relationer mellem forskellige teoretiske og metodologiske positioner inden for sprogpsykologi.
 • Indgående forståelse af implikationer af at anlægge forskellige sprogpsykologiske perspektiver på konkrete problemstillinger.
 • Fordybelse i viden om og forståelse af fagets enkeltområder, herunder teoretiske, analytiske, formidlingsmæssige samt historiske felter.

2010 – 2013

BA i Dansk med tilvalg i Sprogpsykologi – Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet.

Bacheloruddannelsen i Dansk har som mål at give analytisk, historisk, metodisk, teoretisk samt formidlingsmæssig kompetence i forhold til fagets tre kerneområder: Dansk sprog, dansk litteratur og medieanalyse. Til kerneområderne knytter sig norsk og svensk sprog og litteratur.

Se faglige kompetencer
 • Analytisk, metodisk og teoretisk kompetence inden for bl.a. dansk sprog, dansk litteratur og medieanalyse.
 • Rådgivning om sprogproduktion i skrift og tale i forskellige medier.
 • Formidle nuanceret og præcist i skrift og tale til forskellige målgrupper.
 • Analysere medieprodukter i global og national, social og individuel kontekst.
 • Gøre komparative teoretiske og metodologiske overvejelser, navigere i nyt stof, strukturere og systematisere viden fra teoretiske og empiriske kilder, perspektivere den i forhold til problemstillinger i dansk og vurdere mulige potentialer og begrænsninger i forskellige teoretiske og empiriske perspektiver på spørgsmål om sproglig praksis og forståelse.

Anbefalinger

Det er virkelig skægt, at hendes firma hedder "MOAR", for mit samarbejde med Lena har føltes som at komme hjem til en dejlig mor, der lige klarede alle de svære udfordringer for mig, let som ingenting :-)

Katrine Birk
Influent, Powerkvinde og skifter af "Tryk og glad"-universet

Katrine Birk & Tryk og glad
Læs anbefaling
Lenas indsats har i høj grad bidraget til, at manuskriptet blev klar til trykning til tiden, hvilket vist aldrig hidtil er lykkedes for mig.

Jesper Jespersen
Professor PhD.

Københavns Universitet
Læs anbefaling
Lena er både beslutningsorienteret og detaljeorienteret og har stor indsigt i forfatter - forlagsrelationen, og hvad der skal til for at få dette samarbejde til at lykkes til begge parters tilfredshed.

Anette Wad
Forlagsdirektør

Djøf Forlag
Læs anbefaling
Lena har på overbevisende vis arbejdet selvstændigt og velstruktureret med de projekter, hun har været tilknyttet. (…) Dertil kommer, at Lena med sit smilende, sociale og positive væsen har været en dejlig kollega og samarbejdspartner for os alle.

Annette Kjølby
Forlagsredaktør

Samfundslitteratur
Læs anbefaling
Hun har i specialeprocessen arbejdet fokuseret, selvstændigt, koncentreret og velorganiseret ud over det sædvanlige. Hun har desuden demonstreret vedholdenhed og eksemplariske kommunikations- og samarbejdsevner gennem sin dialog med deltagere i og aftagere af undersøgelsen, og har derudover et særdeles positivt og behageligt væsen.

Lian Malai Madsen
Lektor i Sprogpsykologi

Københavns Universitet
Læs anbefaling

Sprog

Udover at have dansk som modersmål har jeg studeret dansk, og derfor er mit kendskab til det danske sprog stort – både semantisk, grammatisk og pragmatisk. Gennem min uddannelse har jeg også opnået god forståelse af svensk og norsk, især skriftligt. Jeg både taler og skriver flydende engelsk, og jeg nyder at bruge sproget til at lære nye kulturer at kende. Spansk og tysk kan jeg til husbehov.

Se mere på lena.adalberth.dk